שטחי תעשייה

שם אזור התעשייה שטחים בנויים מאוכלסים שטחים בנויים ופנויים למכירה או להשכרה שטחים זמינים לבניית תעשייה סוגי העסקים באזור התעשייה
מנהלת איזור תעשיה באר שבע / החברה לניהול איזור תעשיה ומסחר באר שבע 275,000 מ"ר 75,000 מ"ר 500 דונם מפותח ופנוי מפעלים קטנים ובינונים (מתכת, בנייה, מזון, כימיה)
עמק שרה 75,000 מ"ר 75,000 מ"ר 75,000 מ"ר מפעלים קטנים ובינונים (מתכת, בנייה, מזון, כימיה)