צרו קשר ונחזור בהקדם

פיצויים בעקבות "מבצע עמוד ענן"

ועדת הכספים של הכנסת אישרה את תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (נזקי מלחמה ונזק עקיף.
מטרת התקנות היא פיצוי עסקים מאזור הדרום שנפגעו בשל המצב הביטחוני ששרר שם בשל מבצע "עמוד ענן", בין ה-14 ל-23 בנובמבר.

הנחיות הנוגעות להליך הגשת התביעה ומנגנון הפיצויים יפורסמו על-ידי רשות המיסים במהלך חודש דצמבר.

הפיצוי יחול על עסקים הנמצאים בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה, על-פי המפה שפורסמה על-ידי פיקוד העורף ובהתאם לקבוע בתקנות.

מנגנון הפיצוי מתחלק לשלושה מסלולים חלופיים על-פי בחירת העוסק:

מסלול שכר - מעסיק יוכל להגיש בקשת תביעה לקבלת החזר בגין שכר ששולם לעובדים שלא הגיעו לעבודתם בהתאם להנחיות פיקוד העורף. כמו-כן, הפיצוי יינתן עבור עובד שנעדר ממקום עבודתו מפני שהשגיח על ילדיו הקטנים, מתחת לגיל 14, עקב סגירת מוסדות חינוך בהתאם להנחיות פיקוד העורף (הפיצוי מתייחס רק לאחד מההורים). הפיצוי יהיה בגובה 132.5% משכר הבסיס של העובד.

מסלול מחזורים - בעל העסק יוכל להגיש תביעה לקבלת החזר בגין ירידה במחזור העסקי בשל המצב הביטחוני, בהתאם לדיווח השוטף של העוסק למע"מ (חד חודשי או דו- חודשי). הנוסחה תכלול השוואת המחזור העסקי בהתאם לשיטת הדיווח כאמור, לעומת תקופה מקבילה אשתקד.

מסלול הוצאות - בעל העסק יוכל להגיש בקשת תביעה לקבלת פיצוי בגין הנזק התפעולי שנגרם לעסק בתקופה הרלוונטית, בשל המצב הביטחוני בדרום.

עקב הצורך לתת מענה מהיר לעסקים שנפגעו והמצויים באזור גיאוגרפי נרחב, נקבע במסלולים לעיל מנגנון "מסלולים ירוקים". בנוסף, פועלת רשות המיסים להקמת מוקד מיוחד שיטפל בתביעות שיוגשו.

לגבי סקטורים ייחודים (מפעילי אולמות אירועים, מלונאים, חקלאים) יועמדו פתרונות ספציפיים:

מפעילי אולמות אירועים ומלונאים - על-מנת לתת מענה לביטול הזמנות ואי ביצוע הזמנות חדשות, הוחלט כי הם יהיו זכאים לתבוע פיצוי בשל נזק עקיף גם בגין התקופה שמסתיימת ב-28 בפברואר 2013, במידה ויוכיחו ביטול וצמצום הזמנות כפי שמפורט בתקנות.

פיצויים לחקלאים - בשל ייחודיות הענף, הוסכם על פיצוי המביא לידי ביטוי את המאפיינים הייחודיים של הענף כך שחישוב הפיצוי ייעשה על בסיס נוסחה שתשקף את אובדן התפוקה בניכוי הוצאה נחסכת.

מקדמה תוך 45 יום

בשל חשיבות מתן הפיצוי המהיר, הוסכם כי במידה ולא תינתן החלטה על-ידי רשות המיסים בדבר הפיצוי בתוך 45 יום מיום הגשת התביעה, תינתן מקדמה בשיעור של 50% ובתנאי שהומצאו כלל המסמכים וההבהרות שנדרשו. בנוסף, וככל שהחלטה בדבר הפיצוי לא תינתן תוך 180 יום מיום הגשת התביעה, תשולם מקדמה נוספת בשיעור של 40%.

פרסום ראשון :05/12/2012 10:32:37
עדכון אחרון :05/12/2012 10:34:29
גרסה להדפסה
עדכונים אחרונים
מכרז פומבי 100/2019
מכרז לביצוע עבודות פיתוח ושדרוג תשתיות באזור התעשייה הצפוני מתחמי מכתשים ועתירות ידע בעיר באר שבע
מכרז פומבי 104/2018
יעדים, החברה העירונית לפיתוח עסקי באר-שבע בע"מ בשיתוף עם מי שבע תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ מזמינים בזאת לקבל הצעות למכרז פומבי 104/2018- מכרז לביצוע עבודות פיתוח ושדרוג תשתיות ברחובות פנחס החוצב ויוסף הבורסקאי בעיר באר-שבע.
מסמכי המכרז יו