צרו קשר ונחזור בהקדם

מכרז מתן שירותי ייעוץ משפטי חיצוני קבוע

פנייה לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ משפטי חיצוני קבוע בהליך פניה מס´ 303/2016

נספחים להורדה

  1.  נוסח מודעה

  2.  פנייה לקבלת הצעות

  3.  נספח א'

  4.  נספח ב'

  5.  נספח ג'

  6.  נספח ד'

  7.  נספח ה'

  8.  נספח ו'

  9.  נספח ז'

  10. נוהל העסקת יועצים

11. הבהרה לפנייה לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ משפטי קבע. מיום 03.01.17. 

 

פרסום ראשון :21/12/2016 13:20:42
עדכון אחרון :08/01/2017 14:11:31
גרסה להדפסה
עדכונים אחרונים
מכרז פומבי 100/2019
מכרז לביצוע עבודות פיתוח ושדרוג תשתיות באזור התעשייה הצפוני מתחמי מכתשים ועתירות ידע בעיר באר שבע
מכרז פומבי 104/2018
יעדים, החברה העירונית לפיתוח עסקי באר-שבע בע"מ בשיתוף עם מי שבע תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ מזמינים בזאת לקבל הצעות למכרז פומבי 104/2018- מכרז לביצוע עבודות פיתוח ושדרוג תשתיות ברחובות פנחס החוצב ויוסף הבורסקאי בעיר באר-שבע.
מסמכי המכרז יו