צרו קשר ונחזור בהקדם

מכרז פומבי מס´ 100/2019

מכרז לביצוע עבודות פיתוח ושדרוג תשתיות באזור התעשייה הצפוני מתחמי מכתשים ועתירות ידע בעיר באר שבע

להורדת מסמכי המכרז- לחץ כאן

להורדת נספחי המכרז (כתבי כמויות, תוכניות וכו') לחץ כאן

להורדת פרוטוקול מפגש קבלנים מיום 16.04.2019 לחץ כאן

הודעה בדבר מועד לפתיחת מעטפות- לחץ כאן

פרסום ראשון :11/04/2019 09:09:54
עדכון אחרון :14/05/2019 10:14:47
גרסה להדפסה
עדכונים אחרונים
מכרז פומבי 100/2019
מכרז לביצוע עבודות פיתוח ושדרוג תשתיות באזור התעשייה הצפוני מתחמי מכתשים ועתירות ידע בעיר באר שבע
מכרז פומבי 104/2018
יעדים, החברה העירונית לפיתוח עסקי באר-שבע בע"מ בשיתוף עם מי שבע תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ מזמינים בזאת לקבל הצעות למכרז פומבי 104/2018- מכרז לביצוע עבודות פיתוח ושדרוג תשתיות ברחובות פנחס החוצב ויוסף הבורסקאי בעיר באר-שבע.
מסמכי המכרז יו