יעדים החברה העירונית לפיתוח עסקי באר שבע

הודעות לציבור     כל הקטגוריות

מכרז פומבי 102/2019

מכרז למתן שרותי ניקיון ואחזקה בשווקים ולהפעלת השוק הסיטונאי בבאר-שבע

לצפייה במודעת פרסום המכרז- לחץ כאן

להורדת כל מסמכי המכרז- לחץ כאן

להורדת הודעת עדכון למשתתפי כנס מציעים- לחץ כאן

פרסום ראשון :06/05/2019 15:36:34
עדכון אחרון :27/05/2019 12:07:52