יעדים החברה העירונית לפיתוח עסקי באר שבע

הודעות לציבור     כל הקטגוריות

מכרז פומבי 204-2016 מנהל/ת שווקים עירוניים

טפסי הגשת המועמדות למנהל/ת שווקים עירוניים

לחצו כאן להורדת מכרז פומבי 204-2016 מנהל/ת שווקים עירוניים

פרסום ראשון :01/09/2016 18:12:21
עדכון אחרון :04/09/2016 10:09:53