יעדים החברה העירונית לפיתוח עסקי באר שבע

הודעות לציבור     כל הקטגוריות

מכרז פומבי מס´ 2017 / 102

מתן שירותי שמירה באזור התעשייה עמק שרה בבאר שבע

מכרז 102/2017 – הבהרה

במסמכי המכרז נפלה טעות במועד סיור הקבלנים.

הסיור יתקיים כאמור במודעת הפרסום, ביום 9.8.2017 בשעה 10:00.

הסיור יתחיל במשרדי חברת יעדים ברחוב בן צבי 4 באר שבע.

הזמנה להציע הצעות מסמך מס' 1 לאספקת שירותי שמירה באזור התעשייה עמק שרה בבאר שבע.

להורדת המכרז המלא לחצו כאן

שאלות תשובות+נוסח ערבות+פרוטוקול מפגש מציעים+משתתפי מפגש מציעים

 

פרסום ראשון :04/08/2017 10:54:13
עדכון אחרון :16/08/2017 09:58:04