יעדים החברה העירונית לפיתוח עסקי באר שבע

הודעות לציבור     כל הקטגוריות

מכרז פומבי 102/2018

יעדים, החברה העירונית לפיתוח עסקי בבאר-שבע בע"מ מזמינה לקבל הצעות למתן שירותי ניקיון ואחזקה בשווקים העירוניים בבאר-שבע ולהפעלת השוק הסיטונאי

להורדת מסמכי המכרז לחץ כאן

פרסום ראשון :04/07/2018 13:15:06
עדכון אחרון :04/07/2018 13:16:32