יעדים החברה העירונית לפיתוח עסקי באר שבע

הודעות לציבור     כל הקטגוריות

מכרז פומבי 103/2018 למתן שירותי ניהול ופיקוח בפרויקט עמק שרה שלב ה´ (מיטבית סיבל

יעדים, החברה העירונית לפיתוח עסקי באר-שבע בע"מ מזמינה לקבל הצעות למכרז פומבי 103/2018 למתן שירותי ניהול ופיקוח בפרויקט עמק שרה שלב ה´ (מיטבית סיבל) - בבאר-שבע.


להורדת מסמכי המכרז לחץ כאן, פרוטוקול מפגש מציעים- לחץ כאן

שאלות ותשובות למכרז- לחץ כאן, נספח נוסף לשאלות ותשובות- לחץ כאן, נספח הבהרות- לחץ כאן

פרסום ראשון :06/09/2018 14:50:10
עדכון אחרון :18/10/2018 13:59:35