יעדים החברה העירונית לפיתוח עסקי באר שבע

הודעות לציבור     כל הקטגוריות

הליך מס 305/2019

פנייה לקבלת הצעות לשירותי ייעוץ ותכנון אסטרטגי ליעדים

להורדת מסמכי המכרז לחץ כאן

מענה לשאלות מיום ה-30.10.19 לחץ כאן

הרינו להודיע על דחיית מועד הגשת השאלות הקבוע בהליך מס' 305/2019 מיום 22/10/19 ליום - 29/10/19 עד השעה 13:00

בהתאמה , מועד ההגשה הסופית נדחה מיום 30/10/19 ל- 10/11/19 עד השעה 15:00

בנוסף מצ"ב פרוטוקול ממפגש המציעים מיום 10.10.19- לחץ כאן

 

הודעה עבור משתתפי ההליך: הוחלט לקיים מפגש מציעים נוסף ביום 23/10/2019 בשעה: 14:00 במשרדי חברת יעדים. הסיור שנקבע ליום 10/10/2019 בשעה: 13:00 יתקיים כמתוכנן.

 

 

פרסום ראשון :03/10/2019 14:33:42
עדכון אחרון :31/10/2019 11:58:15