יעדים החברה העירונית לפיתוח עסקי באר שבע

הודעות לציבור     כל הקטגוריות

הליך מס 103/2019

מתן שירותי ניהול בפרוייקט שדרוג השוק העירוני בבאר שבע

לפרוטוקול לחצו כאן

עדכון מיום ה7.11.19 לחצו כאן

עדכון מס' 2 מיום ה-7.11.19 לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 103/2019 להורדה

תנאי סף להורדה

טבלאות ניקוד

 

 

פרסום ראשון :03/10/2019 14:56:03
עדכון אחרון :07/11/2019 09:46:08