יעדים החברה העירונית לפיתוח עסקי באר שבע

הודעות לציבור     כל הקטגוריות
מכרז לביצוע עבודות פיתוח ושדרוג תשתיות באזור התעשייה הצפוני מתחמי מכתשים ועתירות ידע בעיר באר שבע
להמשך לחץ כאן
מכרז פומבי מס´ 104/2018 מכרז לביצוע עבודות פיתוח ושדרוג תשתיות ברחובות פנחס החוצב ויוסף הבורסקאי בעיר באר שבע.
להמשך לחץ כאן
מכרז 104/2018 יעדים, החברה העירונית לפיתוח עסקי באר-שבע בע"מ בשיתוף עם מי שבע תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ מזמינים בזאת לקבל הצעות למכרז פומבי 104/2018- מכרז לביצוע עבודות פיתוח ושדרוג תשתיות ברחובות פנחס החוצב ויוסף הבורסקאי בעיר באר-שבע.
להמשך לחץ כאן
מכרז פומבי 103/2018 למתן שירותי ניהול ופיקוח בפרויקט עמק שרה שלב ה´ (מיטבית סיבל יעדים, החברה העירונית לפיתוח עסקי באר-שבע בע"מ מזמינה לקבל הצעות למכרז פומבי 103/2018 למתן שירותי ניהול ופיקוח בפרויקט עמק שרה שלב ה´ (מיטבית סיבל) - בבאר-שבע.
להמשך לחץ כאן
יעדים, החברה העירונית לפיתוח עסקי בבאר-שבע בע"מ מזמינה לקבל הצעות למתן שירותי ניקיון ואחזקה בשווקים העירוניים בבאר-שבע ולהפעלת השוק הסיטונאי
להמשך לחץ כאן
מכרז 100/2018- שרותי שמירה בשוק העירוני
להמשך לחץ כאן
מכרז פומבי מספר 101/2018 - שירותי מדידה פרויקט אז"ת עמק שרה שלב ה´ - באר-שבע.
הנדון: מתן מענה לשאלות הבהרה
להמשך לחץ כאן
מכרז 201/2018- מנהל/ת חשבונות
להמשך לחץ כאן
מנהל/ת אחזקה באגף השווקים העירוניים
להמשך לחץ כאן
מכרז סופי 105.2017 שירותי ייעוץ ניהול וליווי הנדסי 18.08.2017
להמשך לחץ כאן
סך הכל 54 תקשורת
1  2  3  4  5  6