יעדים החברה העירונית לפיתוח עסקי באר שבע

הודעות לציבור     כל הקטגוריות
יעדים, החברה העירונית לפיתוח עסקי באר-שבע בע"מ מזמינה לקבל הצעות למכרז פומבי 103/2018 למתן שירותי ניהול ופיקוח בפרויקט עמק שרה שלב ה´ (מיטבית סיבל) - בבאר-שבע.
להמשך לחץ כאן
יעדים, החברה העירונית לפיתוח עסקי בבאר-שבע בע"מ מזמינה לקבל הצעות למתן שירותי ניקיון ואחזקה בשווקים העירוניים בבאר-שבע ולהפעלת השוק הסיטונאי
להמשך לחץ כאן
להמשך לחץ כאן
פרויקט אז"ת עמק שרה שלב ה´ - באר-שבע.
הנדון: מתן מענה לשאלות הבהרה
להמשך לחץ כאן
להמשך לחץ כאן
מנהל/ת אחזקה באגף השווקים העירוניים
להמשך לחץ כאן
מכרז סופי 105.2017 שירותי ייעוץ ניהול וליווי הנדסי 18.08.2017
להמשך לחץ כאן
מכרז פומבי מספר 104/2017 מתן שירותי ייעוץ וליווי בתחום קשרי קהילה, שיתוף ציבור ועבודה קהילתית באזורי התעסוקה ברחבי העיר באר שבע.
להמשך לחץ כאן
מכרז פומבי מס´ 2017 / 102 מתן שירותי שמירה באזור התעשייה עמק שרה בבאר שבע
להמשך לחץ כאן
מכרז פומבי 103/2017 יעדים החברה העירונית לפיתוח עסקי בבאר שבע בע"מ להלן: ("יעדים" ו/או "החברה") פונה לקבלת הצעות למכרז פומבי מספר 103/2017 : למתן שירותי ניהול בפרויקט: שדרוג השוק העירוני בבאר שבע מעודכן.
להמשך לחץ כאן
סך הכל 51 תקשורת
1  2  3  4  5  6