יעדים החברה העירונית לפיתוח עסקי באר שבע

הודעות לציבור     כל הקטגוריות
פנייה לקבלת הצעות לשירותי ייעוץ – לגיבוש
ויישום תכנון פונקציונאלי - תומך תכנון
להתחדשות מתחם השוק העירוני בבאר שבע
להמשך לחץ כאן
מכרז למתן שרותי ניקיון ואחזקה בשווקים ולהפעלת השוק הסיטונאי בבאר-שבע
להמשך לחץ כאן
מכרז לביצוע עבודות פיתוח ושדרוג תשתיות באזור התעשייה הצפוני מתחמי מכתשים ועתירות ידע בעיר באר שבע
להמשך לחץ כאן
מכרז פומבי מס´ 104/2018 מכרז לביצוע עבודות פיתוח ושדרוג תשתיות ברחובות פנחס החוצב ויוסף הבורסקאי בעיר באר שבע.
להמשך לחץ כאן
מכרז 104/2018 יעדים, החברה העירונית לפיתוח עסקי באר-שבע בע"מ בשיתוף עם מי שבע תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ מזמינים בזאת לקבל הצעות למכרז פומבי 104/2018- מכרז לביצוע עבודות פיתוח ושדרוג תשתיות ברחובות פנחס החוצב ויוסף הבורסקאי בעיר באר-שבע.
להמשך לחץ כאן
מכרז פומבי 103/2018 למתן שירותי ניהול ופיקוח בפרויקט עמק שרה שלב ה´ (מיטבית סיבל יעדים, החברה העירונית לפיתוח עסקי באר-שבע בע"מ מזמינה לקבל הצעות למכרז פומבי 103/2018 למתן שירותי ניהול ופיקוח בפרויקט עמק שרה שלב ה´ (מיטבית סיבל) - בבאר-שבע.
להמשך לחץ כאן
יעדים, החברה העירונית לפיתוח עסקי בבאר-שבע בע"מ מזמינה לקבל הצעות למתן שירותי ניקיון ואחזקה בשווקים העירוניים בבאר-שבע ולהפעלת השוק הסיטונאי
להמשך לחץ כאן
מכרז 100/2018- שרותי שמירה בשוק העירוני
להמשך לחץ כאן
מכרז פומבי מספר 101/2018 - שירותי מדידה פרויקט אז"ת עמק שרה שלב ה´ - באר-שבע.
הנדון: מתן מענה לשאלות הבהרה
להמשך לחץ כאן
מכרז 201/2018- מנהל/ת חשבונות
להמשך לחץ כאן
סך הכל 56 תקשורת
1  2  3  4  5  6