יעדים החברה העירונית לפיתוח עסקי באר שבע

תוצרת באר שבע

תוצרת באר שבע

חזרה לתוצרת באר שבע
תערוכת תוצרת באר שבע תוצג השנה השניה במסגרת מאירים את הנגב 2011 חול המעד פסח