יעדים החברה העירונית לפיתוח עסקי באר שבע

מידע ליזם החדש

יתרונות ליזמים

1. אזור עדיפות לאומית – הטבות ע"פ החוק לעידוד השקעות הון בתעשייה.

2. מענקים והטבות בנושא תעסוקה.

3. דמי היוון-31% מהשווי שנקבע ע"י השמאי.

4. סבסוד הוצאות הפיתוח ב-75%.

5. ליווי מקצועי בסבך הבירוקרטיה.

6. הון אנושי אקדמאי(אוני' בן גוריון בנגב, המכללה להנדסה סמי שמעון)

 

אומדן עלויות רכישה

להלן אומדן לעלויות הרכישה

פתיחת תיק במשרד הכלכלה: 2,500 ₪

דמי היוון לרשות מקרקעי ישראל: כ- 30,000 ₪ לדונם.

הוצאות פיתוח: 62,628 ₪ לדונם.(מעודכן ל-2014)

אגרות והיטלים לעיריית באר שבע: כ- 200 ₪ למ"ר בנוי.

מס רכישה:בגובה 6%

 

טפסים להורדה:
בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז
צו ארנונה לשנת 2015
תקנון הת.ב.ע. קובץ מספר 1
תקנון הת.ב.ע. קובץ מספר 2

 

תמריצים ומענקים

מטרופולין באר שבע